Illustrasjon: Colourbox

De unge, pene drikker mer og har oftere fyllekuler. Hvor farlig denne atferden er, og hvordan det går med dem på sikt, henger sammen med hver enkelts indre trygghet og selvrespekt. Illustrasjonsfoto: Colourbox