Oksygenproduksjon

Illustrasjonen viser hvordan prosessen for oksygenseparasjon vil foregå, med oksygen som går inn i materialet i én reaktor, og oksygen som slipper ut av materialet i en annen. Illustrasjon: NTNU

Oksygen. Illustrasjonen viser hvordan oksygenproduksjonen foregår.

Illustrasjonen viser hvordan prosessen for oksygenseparasjon vil foregå, med oksygen som går inn i materialet i én reaktor, og oksygen som slipper ut av materialet i en annen. Illustrasjon: NTNU