Giskeødegård

Amming: Bildet viser Guro Giskeødegård