Snorre Lindset

Portrett av mann. Bildet brukes i artikkel om studielån og karakterer

Professor Snorre Lindset ved NTNU Institutt for samfunnsøkonomi. Foto: NTNU