red arrow shooting at heart position of profile shape black dart

Bilde som viser en målskive, illustrerer en sak om studielån og karakterer

I USA benyttes GPA, som er en samlet gjennomsnittskarakter for akademiske prestasjoner. Skalaen går vanligvis fra 0 til 4 som beste skår. Studien fra NTNU og University of Central Florida viser blant annet at en student som ikke har studielån, har 26 prosent høyere sjanse for å oppnå en GPA over 3,5 enn en student med gjeld. Illustrasjon: Colourbox