utfelling-av-kobbermineral-beskåret

Havbunnsmineraler: Bilde av gjennomskåret stein med grønne utfellinger mellom grått stoff

Havbunnsmineraler: Bilde av gjennomskåret stein med grønne utfellinger mellom grått stoff