brothers_blacksmoker_hires-resize

Mineralrikt vann spys ut av en undersjøisk geysir ("black smoker"). Dette er naturfenomenet artikkelforfatterne ønsker å etterlikne. Nærmere bestemt ved å føre denne typen vann direkte opp til en plattform i rør, uten at mineralene havner på havbunnen. Foto: New Zealand American Submarine Ring of Fire 2007 Exploration, NOAA Vents Program, the Institute of Geological & Nuclear Sciences and NOAA-OE