Romsås og Sagene

Hjernen og omverdenen: Kart over Romsås og Sagene

Kart over Romsås og Sagene: Kartene viser registrering av bykvalitet og mangfold iht Lynch, Jacobs og Gehl. Tegningene viser også hvordan Sagene er integrert i bynett rundt seg, mens Romsås er avgrenset av Romsås Ring og har kun ett adkomstpunkt i Romsås Senter med vei og T-bane.