Illustrasjon

Illustrasjon av hjernen og omverdenen - ett økosystem.

Illustrasjon: Doeller Group / Kavli Institute for Systems Neuroscience