Kjetil Fagerholt

Professor Kjetil Fagerholt. Foto: NTNU

portrettbilde av mann med rød skjorte Kilde i sak om redere som edere som skal innfri klimamål

Foto: NTNU