Rasa heller olje

Rasa Slizyte i SINTEF jobber med restråstoff fra fisk. Målet er å utvinne kollagen og gelatin. Foto: Henriette Krognes

Rasa Slizyte i SINTEF jobber med restråstoff fra fisk. Målet er å utvinne kollagen og gelatin. Foto: Henriette Krognes

Rasa Slizyte i SINTEF jobber med restråstoff fra fisk. Målet er å utvinne kollagen og gelatin. Foto: Henriette Krognes