Olje fra laks og sild, skinn fra torsk

Olje fra laks og sild, skinn fra torsk. Foto: SINTEF

Olje fra laks og sild, skinn fra torsk. Foto: SINTEF