Ingrid Bouwer Utne 3 Foto: Ole Martin Wold

Robotene skal vurdere risiko, men disse vurderingene bør også være tilgjengelige for operatørene slik at de vet hva robotene “tenker”, sier professor Ingrid Bouwer Utne. Foto: Ole Martin Wold

Roboter. Bildet viser professor Ingrid Bouwer Utne på en kai.

Robotene skal vurdere risiko, men disse vurderingene bør også være tilgjengelige for operatørene slik at de vet hva robotene "tenker", sier professor Ingrid Bouwer Utne. Foto: Ole Martin Wold