Birgitte Skar Foto Åge Hojem ntnu vitenskapsmuseet_3

Steinalderen: Bildet viser Birgitte Skar

Birgitte Skar. Foto: Åge Hojem