Elbiler 1 Foto Scanpix NTB

Elbiler og andre typer elektriske kjøretøy er en viktig del av det å kutte ned på utslippene av klimagasser. Lavere batteripriser vil hjelpe til med å spre teknologien. Foto: Scanpix, NTB

Elbiler. Bildet viser to biler på en parkeringsplass, fotografert ovenfra.

Elbiler og andre typer elektriske kjøretøy er en viktig del av det å kutte ned på utslippene av klimagasser. Lavere batteripriser vil hjelpe til med å spre teknologien. Foto: Scanpix, NTB