9Jy3Dda_Lss

Autonome fartøy:Bildet viser "Helge Instad"

KNM Helge Ingstad ligger utenfor Stureterminalen etter en kollisjon med et tankfartøy. Arbeidet med å sikre fartøyet til land er i gang. *** Local Caption *** HNoMS Helge Ingstad lays just outside "stureterminalen" on the island "Sotra" off Bergen. The work of securing the vessel to the main land is going on.