Graabak Ingeborg -SINTEF Energi-beskåret

Portrett av kvinne