Språktesting

Bilder av to barn og en voksen med hette påkoblet elektroder. (rytmen i språk)

En hette med elektroder brukes for å kartlegge hjerneaktiviteten under ulike språktester. Bildet er fra et forskningsprosjekt som tester synkroniseringsaktivitet hos førskolebarn. Foto: Giulia Zantonello, NTNU