Illustrasjon

Tegning som viser en high syncronuzer og en low syncronizer.

I hvilken grad individer kan synkronisere sin egen tale til en rekke med stavelser reflekterer hjerneforskjeller, spesielt når det kommer til forbindelsen mellom auditive områder (hvor lyder prosesseres) og motoriske områder (som styrer produksjon av språklyder). Disse individuelle forskjellene har betydning for evnen til å prosessere og lære lydmønstere i språk. Illustrasjon: ?