HISTORISKEBILDER

Rissa i Sør-Trøndelag i 1978. Et leirras på over 400 mål feide med seg 8-9 gårder. Her hus som flyter i leirmassene og gårder som er truet av ras. Flere hundre dyr omkom. Foto: Erik Thorberg, NTB

Skred. Bildet viser flere gårder som ble tatt i raset i Rissa i 1978.

Rissa i Sør-Trøndelag i 1978. Et leirras på over 400 mål feide med seg 8-9 gårder. Her hus som flyter i leirmassene og gårder som er truet av ras. Flere hundre dyr omkom. Foto: Erik Thorberg, NTB