image006

Kieselalger på innsida av ferskvannstank. De inneholder mange nyttige stoffer. Foto: SINTEF

Kieselalger inneholder mange nyttige stoffer. Foto: SINTEF

Kieselalger inneholder mange nyttige stoffer. Foto: SINTEF