1_Russian family 1890s

Bilde fra 1890 av av en familie med mange barn Hvorfor døde jentebarna.

I perioder med mye fattigdom og lite tilgang på mat var særlig jenter utsatt for sult og omsorgssvikt, ikke minst i familier med mange barn. Dette er en russisk familie i 1890-årene, fra boken his “Russian then and now, 1892-1917” av Francis B. Reeves.