Skade på skallen, ved nakkebeinet. Foto Åge Hojem NTNU Vitenskapsmuseet Document Name_16

Skaden på skallen er ved nakkebeinet. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Bildet viser en tydelig skade på skallen.

Skaden på skallen er ved nakkebeinet. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet