mannen i brønnen mindre Foto Åge Hojem NTNU Vitenskapsmuseet Document Name

Forskere har lagt ned en massiv innsats i å finne ut mer om mannen i brønnen på Sverresborg. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

SVerresborg. Bildet viser brønnmannens skjelett.

Forskere har lagt ned en massiv innsats i å finne ut mer om mannen i brønnen på Sverresborg. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet