mannen i brønnen Foto Åge Hojem NTNU Vitenskapsmuseet Document Name_3

Deler av ansiktet og venstre side av skjelettet ble ikke funnet. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Deler av ansiktet og venstre side av skjelettet ble ikke funnet. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet