Steintrapp Sverresborg brønnen Foto Regin Meyer NIKU

Del av steintrapp, funnet i brønnen. Foto: Regin Meyer, NIKU

Bildet viser hånd som holder en bit av en steintrapp.

Del av steintrapp, funnet i brønnen. Foto: Regin Meyer, NIKU