Gropene på innsiden er tolket som spor etter hjerneaneurismer Foto Åge Hojem NTNU Vitenskapsmuseet Document Name_6

Gropene på innsiden er tolket som spor etter hjerneaneurismer, utposninger av karveggen. Dette kan være en følge av et slag i skallen. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Gropene på innsiden er tolket som spor etter hjerneaneurismer, utposninger av karveggen. Dette kan være en følge av et slag i skallen. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet