Figur 7 Brønnmannen Sverresborg Foto NIKU

Skjelettet etter fremrensning i 2016 med torso, høyre overarmsbein og begge lårbein (bekkenbein fjernet i 2014). Merk skallens plassering øverst i bildet ved siden av høyre lårbein og overarmsbein. Foto: NIKU

Bildet viser skjelettet fremrenset i 2016.

Skjelettet etter fremrensning i 2016 med torso, høyre overarmsbein og begge lårbein (bekkenbein fjernet i 2014). Merk skallens plassering øverst i bildet ved siden av høyre lårbein og overarmsbein. Foto: NIKU