Figur 6 Brønnmannen Sverresborg Foto NIKU

Brønnens sørside med kraftige trestolper fra brønnkonstruksjonen og med steinen fra borgen som var blitt kastet ned. Foto: NIKU

Bildet viser brønnens sørside.

Brønnens sørside med kraftige trestolper fra brønnkonstruksjonen og med steinen fra borgen som var blitt kastet ned. Foto: NIKU