Figur 2 Brønnmannen Sverresborg Foto NIKU

Brønnen fotografert høsten 2013 i samband med befaring. Foto: NIKU

Bildet viser brønnen i 2013.

Brønnen fotografert høsten 2013 i samband med befaring. Foto: NIKU