Figur 13 Brønnmannen Sverresborg Foto NIKU

Hodeskallen blir tatt opp. Foto: NIKU

Bildet viser øyeblikket da hodeskallen ble tatt opp.

Hodeskallen blir tatt opp. Foto: NIKU