Fig 1 Brønnmannen Sverresborg Foto NIKU

Skjelettet ble funnet og fremrenset i 1938. Foto: T365, Riksantikvaren

Sverresborg. Bildet viser knoklene i 1938.

Skjelettet ble funnet og fremrenset i 1938. Foto: T365, Riksantikvaren