DNAet fra brønnmannen ble hentet fra en tann. Foto Martin Ellegaard, NTNU Vitenskapsmuseet

DNAet fra brønnmannen ble hentet fra en tann. Foto: Martin Ellegaard, NTNU Vitenskapsmuseet

Bildet viser en taa fra brønnmannen på Sverresborg.

DNAet fra brønnmannen ble hentet fra en tann. Foto: Martin Ellegaard, NTNU Vitenskapsmuseet