Heidi Linn Sandsæter

Bildet viser Heidi Lind Sandsæter, forsker ved NTNU

Heidi Sandsæter er stipendiat ved Institutt for sykepleie og samfunnsmedisin ved NTNU. Foto: Privat