arguminiwithsensors-resize

Forstyrrer denne roboten fisken? På denne roboten er det festet ekkolodd og kameraer for å se hvordan fisken reagerer på robotens bevegelser under vann. Her er den på vei ned i havet utenfor Kristiansund. Foto: SINTEF