Porøse medier Illustrasjon NTNU

Mot slutten av et Haines-sprang har en pore blitt fylt med inntrengende luft. (Her illustrert med grønt.) Illustrasjon: NTNU

Porøse materialer. Illustrasjonen viser en porøse fylt med innstrømmende luft.

Mot slutten av et Haines-sprang har en pore blitt fylt med inntrengende luft. (Her illustrert med grønt.) Illustrasjon: NTNU