Tau7

Bilde som viser tauverk på gjenvinningsanlegg

Foto: Paritosh Deshpande