Mausund 6

Langs Trøndelags kyst er avfall fra fiske, skipsfart og industri en stor del av problemet. Foto: Mausund feltstasjon

Mausund. Bildet viser tau og fiskegarn på stranden.

Langs Trøndelags kyst er avfall fra fiske, skipsfart og industri en stor del av problemet. Foto: Mausund feltstasjon