Fiskebilde_TYDfilm

Fiskebåt i havn. Foto: TYD/SINTEF Fiskeri og havbruk.