Titus-Theoretical-Chemistry-web-4_Photo_Per-Henning

Sander Roet (på Teams), Titus van Erp, Anders Lervik, Daniel Zhang og Lukas Baldauf. Foto: Per Henning, NTNU

Datamaskiner. Bildet viser forskningsgruppen foran en tavle.

Sander Roet (på Teams), Titus van Erp, Anders Lervik, Daniel Zhang og Lukas Baldauf fikk databeregningene til å gå 30-40 ganger raskere. Foto: Per Henning, NTNU