byggeplass_foto-sintef-1-resize

Byggeanlegg

Byggeanlegg

Utslippsfrie anleggsplasser kan bli et viktig bidrag til mindre lokal forurensing og færre utslipp, ifølge forskere. Foto: SINTEF