Margaretha trefot 1711 kopi

Tingbok med gotisk skrift. (trolldomsprosesser)