JLP

Bilde av samisk runebomme (trolldomsprosesser)

I samenes trospraksis var trommer viktige. Samemisjonæren Thomas von Westen konfiskerte over 100 runebommer på 1700-tallet. En av disse var Folldalstromma. Dette er en kopi av trommen, laget av Jean Louis Pageot, basert på etnografen Ernst Mankers storverk om de samiske runebommene ("Die lappische ZaubertrommelI"). Foto: Idun Haugan, NTNU