Ultralyd samler bobler

Kraftverk. Bildet viser at ultralyd samler små bobler til større bobler.