Gassovermetning2

Kraftverk. Elv viser gassovermetning.

Lakseelven Ekso, med tydelig gassovermettet vann. Foto: Eirik S. Normann, NORCE LFI