Guro Møen Tveit – SINTEF Ocean

Guro Møen Tveit på sitt kontor.

Guro Møen Tveit forsker på Brosmens kvaliteter