Tapet gråmølna

Bildet som viser et kunstverk av tapet med bilder av bakterier

Foto: Vegar Moen