FLUEHJERNE 16L-kopi

Bilde som viser kunstverk i stål langs en murvegg

Foto: Vegar Moen