Collage kunstprosjekter

Fra bakterier til kunst. Collage med mikroskopbilder, datamodeller og ferdige skulpturer