Collage 2 Oseberg

Bilder av treflis i elektronmikroskop